ID fix: Machine code:
Phone:
(Can import more by adding ";" at the end)


Bàn giao cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, 1/5.000 tỉnh Lạng SơnBàn giao cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, 1/5.000 tỉnh Lạng Sơn
Thứ hai, ngày 04 tháng 06 năm 2012 cập nhật lúc 14:22 
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Bộ TN&MT) vừa bàn giao tài liệu cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình ở tỷ lệ 1/10.000, 1/5.000 cho Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn. Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự lễ bàn giao còn có Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn Ngô Viết Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Xuân Quang và đại diện các đơn vị trực thuộc Cục.
Đây là các sản phẩm thuộc 2 dự án Chính phủ “Thành lập CSDL nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm toàn quốc” và dự án “Thành lập CSDL nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm” theo Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2009, đơn vị thi công là Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết: Sau 3 năm thi công đến nay, Tổng Công ty TN&MT Việt Nam đã hoàn thành và bàn giao cho Sở TN&MT Lạng Sơn 236 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 phủ trùm toàn tỉnh, 10 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 khu vực thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn và CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/5.0000 khu vực thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn..
Các sản phẩm của hai dự án bàn giao cho sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn đã đáp ứng yêu cầu sử dụng cho các dự án phát triển kinh tế, các khu vực công nghiệp như: Phục vụ khảo sát điều tra cơ bản, lập dự án quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, khu du lịch, phục vụ di dân, giải phóng mặt bằng và quản lý phát triển bền vững các khu vực có mức đô thị hóa cao, phát triển về kinh tế đảm bảo an ninh quốc phòng…
Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng đã ký biên bản bàn giao và bàn giao sản phẩm của hai Dự án trên cho Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn quản lý, khai thác và sử dụng.