• Product's description
  • Product's details

Máy Thủy Chuẩn Tự Động LEICA NA 728 (LEICA NA 700 Series) leica na 728 300x300

Máy Thủy Chuẩn Tự Động LEICA NA 728 (LEICA NA 700 Series) may thuy chuan leica na 728 300x300


hông số kỹ thuật
NA720
NA724
NA728
NA730
 Ống kính
 Hệ số phóng đại
20X
24X
28X
30X
 Hình ảnh
Thuận
 Đường kính ống kính (mm)
30mm
36mm
40mm
 Khoảng cách điều tiêu ngắn nhất
0.5m
0.7m
 Phép đo góc
360°/400gon lựa chọn
 Độ chính xác bọt thuỷ
10"/2mm
 Quay ngang
Hai mặt, vi động không giới hạn
 Độ chính xác
 Trên 1km đo đi đo về
2.5mm
2.0mm
1.5mm
1.2mm
 Tại 1 trạm đo, khoảng cách mia 30m
1.5mm
1.2mm
1.0mm
0.8mm
 Bù nghiêng
 Độ chính xác bù nghiêng
<0.5"
<0.3"
 Dải bù
± 15'
 Môi trường hoạt động
 Tiêu chuẩn chống nước, độ ẩm và   bụi
IP57
 Tác động
Tiêu chuẩn ISO 9002- 33 - 5
 Hoạt động
- 20°C đến + 50°C
 Bảo quản
- 40°C đến + 70°C
 Trọng lượng
1.6 Kg
1.7 Kg